Burun Estetiği

Burun Estetiği

Estetik burun ameliyatları, diğer yüz yapılarının yer, yakınlık, açı ve mesafelerine göre yapılan bütüncül değerlendirme sonrasında yaklaşık 1.5 saat süre alır. Aynı seansta hem nefes alma problemine hem estetik görünüme ait sorunlar giderilebilir. Ameliyat sonrası 3 ve 7. günlerde yapılacak kontrollerle normal çalışma hayatına dönülmektedir. Burun ameliyatlarında artık can yakıcı tamponlar kullanılmamaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası kullanılacak özel jellerle morarma ve ödem en az düzeye indirilebilmektedir.

Güzel ve ya yakışıklı sayılmak için, bir insan burnunun belirli bir karakter taşıması gerekmez, aksine karakterden tamamen yoksun olması gerekir. Önemli olan yüzün tamamı içinde nasıl konumlandığı ve sahibine kattıklarıdır. Magazin dergilerinde en çok boy gösteren modellerin burunlarının giderek küçüldükleri kolaylıkla gözlenebilir. burnunuz ne kadar küçükse o kadar genç, çocuksu ve körpe görünürsünüz. Bunun yanında küçük burun, sahibinin “daha az baskıcı” görünmesini sağlar. Bu imaj dışarıdan iletişime açık olma olarak yorumlanır. Dışarı yansıtılan imajda sürdürülebilir tatmin edici sonuçlar için, burun diğer yüz elemanları ve organları ile beraberce değerlendirilmeli ve gerekiyorsa ilave  kombine yaklaşımlarla çözüme gidilmesi önerilmelidir.

İyileşme Süreci

Travmaya yanıt olarak, kolay şişen veya moraran bir yapınız yoksa 1 haftayı geçmez. İlk 48 saat aralıklarla buz tatbiki bu süreci daha da azaltır. Burun içine konan silikon splint 3. günde, dışına konan alüminyum splint 7. gün alınır. 10. günde sizi ilk defa görenler ameliyat olduğunuzu anlamaz. Burnunuzun nihai sonucu alması kemik iyileşmesinin tamamlanmasını takiben 4-6 ayı bulacaktır. Morarmanın daha az olması için, ameliyat öncesinde ve sonrasında kullanılması gereken yeni kuşak kremler bulunmaktadır.

Kazanımlarınız

Sadece size ait olan imajınızı dönüştürerek, sosyal kabulünüzü artırabilirsiniz. Küçük v estetik açıdan güzel buruna sahip kişilerle iletişime daha kolay v rahat geçilebildiğine dair bir toplumsal kabul bulunmaktadır. Yüzünüzün diğer organ  yapılarıyla olan uyumu düzenlenmiş bir burun, eski haline göre sahibini her zaman daha genç ve enerjik gösterir. Bununla beraber, hava alma kapasitesi artırılmış bir burunla, daha etkin v kaliteli bir uyuma, daha uzun süren gün içi  spor performansı garantidir.

Yenilikler

Kalıcı dolgu malzemeleriyle lokal anestezi altında konturplastiler, profil ve sekel onarımları yapılabilirken, ameliyat sonrası morluk ve işten geri kalma süresini azaltmak için mikrotravmatik yaklaşımlar ve bunları sağlayan cerrahi aletlerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ameliyat sonrasına ait görünüm elde etmeyi sağlayan sanal bilgisayar programlarının kullanımı, seçilmiş olgular dışında, ameliyat süreciyle ilgili hiçbir etkin faktörü değerlendiremediğinden üst düzey (senior) cerrahlarca pek tercih edilmezler.

 

 

Yorum bırakın